Regulament

REGULAMENT
CERCUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ ÎN MATEMATICĂ
CONSTANȚA

1. Cercul Judeţean de Excelenţă în Matematică este gratuit şi vine în sprijinul elevilor capabili de înaltă performanţă din învăţământul de stat şi particular din județul Constanța.

2. De regulă, în Cercul Judeţean de Excelenţă în Matematică sunt înscrişi (dacă doresc acest lucru) primii cinci elevi cu rezultatele cele mai bune la ultima olimpiadă judeţeană.

3. Admiterea elevilor la Cercul Judeţean de Excelenţă în Matematică se face pe bază de concurs pentru clasa a IV-a, respectiv pe bază de cerere pentru celelalte clase, la care se atașează copii ale diplomelor obținute de către aceștia la olimpiadele și concursurile școlare, în anul școlar precedent.

4. Înscrierea la examenul de admitere se face la unitatea de învățământ de unde provine elevul, iar acestea vor trimite lista cu candidații pentru examen la ISJ Constanța.

5. Numărul de elevi la clasă/grupă va fi de maxim 30 de elevi.

6. Elevii participă obligatoriu la concursuri şi olimpiade şcolare de matematică.

7. Prezenţa la cursuri este obligatorie; sunt permise trei absenţe nemotivate.

8. Elevii vor fi evaluaţi cu note/puncte cumulate în urma prezenței la cursurile C.J.E.M, rezultate la concursuri și olimpiade școlare, apariții la rubrica rezolvitorilor în Gazeta Matematică și reviste de specialitate, care sunt contorizate în catalogul cercului astfel: – pentru fiecare apariţie în rubrica rezolvitorilor din: Gazeta Matematică, Revista de Matematică din Timişoara (10 puncte/aparţie) şi alte reviste de specialitate (5 puncte/ aparţie). – pentru participarea la olimpiadele şcolare (punctajul obţinut x 5 puncte), Concursul “TOMIS” (punctajul obţinut), alte concursuri (premiul I – 50 puncte, premiul II – 40 puncte, premiul III – 30 puncte, menţiune – 20 puncte, participare – 10 puncte).

9. Pentru o notare corectă, elevii vor aduce responsabillor de an de studiu/grupă dovada activităților de la punctual 8.

10. Colectivele de cadre didactice de la un an de studiu/grupă pot fi modificate anual, în funcție de activitatea de performanță desfășurată și rezultatele elevilor, la propunerea inspectorului școlar.

11. Planificarea temelor este realizată pe două ședințe, în funcție de unităţile de învăţare, conform programelor şcolare în vigoare.

12. Tema pentru acasă va conţine 7 – 8 probleme (două din Gazeta Matematică).

13. Unul dintre părinţii elevului admis la C.J.E.M. va lua la cunoştinţă despre conţinutul regulamentului şi va semna un angajamentul.

14. De regulă, programul de pregătire din cadrul C.J.E.M. este între orele 10 -12.

15. C.J.E.M, are caracter deschis în sensul că, după olimpiada judeţeană, în C.J.E.M, vor fi admişi primii „n” elevi cu rezultate remarcabile (care nu fac parte din centru) şi vor fi eliminaţi din centru ultimii „n” elevi care au rezultatele cele mai slabe.

Inspector şcolar pentru matematică,
prof. Daniela Bălănescu
Coordonator principal CJEM